ODLINGARNA

Småbruket i Uddebo odlar grönsaker på ungefär ett halvt hektar inne i byn Uddebo, mellan Tranemo och Svenljunga.

Vi odlar med småskaliga och hållbara metoder, gödslar med stallgödsel från närliggande gårdar och strävar efter att bygga upp en frisk och levande jord. Vi säljer våra grönsaker som prenumerationer av grönsakskassar, i vår gårdsbutik och på närliggande REKO-ringar.

IMG_0890.jpe
IMG_1657.jpe
CE419D5D-5C5F-4C98-82FC-95B6DEDC3826_edi